Om oss

Vår verksamhet bygger på specialanpassning av lastfordon för anläggnings- och skogsindustrin. Utifrån kundernas önskemål bygger vi på modern transportutrustning på lastbilar.

Sedan starten för 70 år sedan har Jämjö-Flak AB utvecklats till ett av sydöstra Sveriges främsta företag inom påbyggnadsbranschen för lastbilar.

Kunden är utgångspunkten och kundens önskemål är förutsättningen och helt avgörande för vår produktion. Produktionen är helt kundorderstyrd och de enskilda lastbilarna skräddarsys för varje enskilt användningsområde. All planering, konstruktion och installation utförs i samarbete med beställaren och varje leverans blir därför nästintill unik. Det innebär att det sällan rullar ut två lastbilar som är likadana ifrån vår verkstad.

Det faktum att kundens önskemål är unika ställer stora krav på oss som arbetar i produktionen. För att bygga en lastbil med de bästa egenskaperna räcker det alltså inte med att de komponenter som ingår är av högsta klass; lika viktigt är det att vi har kunnig och engagerade medarbetare och en väl fungerande organisation.

”Förädling genom kundanpassning” är ledordet för Jämjö-Flak.

Från ”tom” lastbil bygger vi på och levererar färdiga maskinlastbilar, dumperslastbilar, lastväxlare, lastbilar med fasta flak och med tippflak, kranbyggnationer, dragbilar, olika chassimodifieringar m fl.

Det första steget på väg mot en färdig lastbil är när kunden gör sin beställning. Kundernas allt högre krav på effektiva och specialiserade transportlösningar gör att lastbilarna måste anpassas exakt till sin uppgift.

Genom åren har vi byggt upp en unik kunskap och en bred yrkeserfarenhet. Vi utvecklar hela tiden vår verksamhet för att komma fram med nya produktionssätt som gör arbetet än mer rationellt och som ökar kvaliteten på våra leveranser. Med verkstadens layout och vårt sätt att producera har vi skapat en flexibilitet som göra det möjligt för oss att tillgodose många olika typer av kundanpassningar. Såväl konstruktion som hydraulik- och elinstallationer utförs.

Historia

1948

Helge Svensson startade Jämjö Snickeri & Co. Som namnet antyder så var huvudverksamheten snickeri.

Verksamheten övergick så småningom till att innefatta konstruktion.

1975

Jämjö-Flak AB bildades. Samma år kom även Helges son Bengt-Åke in som delägare i aktiebolaget.

1985

Bengt-Åke tog över Jämjö-Flak helt efter sin far.

2006

Härefter är det Karl-Johan som äger och driver Jämjö-Flak AB.

I företaget jobbar både anställda och inhyrd personal. Det gör att vi kan vara flexibla och lättrörliga.

Huvudverksamheten är anpassning av fordon för anläggnings- och skogsindustrin.

Jämjö-Flak AB

Vallevägen 27
373 73 Jämjö

Måndag - Fredag
6.30-16.30

Följ oss på Facebook!

Tel.nr: 0455 - 596 20

Mejl: info@jamjo-flak.se

Org.nr: 556700-9146