1948

Helge Svensson startade Jämjö Snickeri & Co. Som namnet antyder så var huvudverksamheten snickeri.

Verksamheten övergick så småningom till att innefatta konstruktion.

 

1975

Jämjö-Flak AB bildades. Samma år kom även Helges son Bengt-Åke in som delägare i aktiebolaget.

 

1985

Bengt-Åke tog över Jämjö-Flak helt efter sin far.

 

2006

Härefter är det Karl-Johan som äger och driver Jämjö-Flak AB.

I företaget jobbar både anställda och inhyrd personal. Det gör att vi kan vara flexibla och lättrörliga.

Huvudverksamheten är anpassning av fordon för anläggnings- och skogsindustrin.